Shahram Alidi

Shahram Alidi

2015

فیلموگرافی

زمین سخت و آسمان دور

Shahram Alidi

contact me

 

 

 

یک روز از زندگی کودکانی که قاچاقچی هستند، آن ها در مرزهای کردستان جنس قاچاق می‏کنند. خطر، بازی و شوخی، کار و آرزوهای کوچک آن‏ها به تصویر کشیده شده‏اند.