Shahram Alidi

Shahram Alidi

2015

فیلموگرافی

كوه‌های تهران

Shahram Alidi

contact me

 

 

 

عکاسی حرفه ای برای تهیه‏ی عکس های خبری به کوه های دربند در شمال تهران می رود. زیبایی و دلربایی برف او را مجذوب خود میکند.